Əlolə Səkinə kie?

Sındı-siə sinə kie?

Həyə mını pidəbu

Tono ə kinə kie?

***

Əlolə ov okırie,

Bo moy mahol dəkırie

Əhsən bə jenı-şuə

Zoə lole, kinə kore.

***

Əlolə bəşe bo je,

Vıl bəkaşte, teğ beəje,

Neçiəvon təyli bome-

Bə bandi tanə bəje.

***

Əlolə yolə ğəje,

Çətin bə dast peəmije.

Bədə ruji çokə dust

Boçi tonə zu bəje?

***

Əlolə dastı dəje,

Ləvo bə ləjim dəje?

Mehmoni bəvinde kaxt-

Kəybə-pencon ğoym bəje.

***

Əlolə darde, doje-

Ki duston arə bəje.

Yo bə yo çəş peğande

Muəxolon dəje-dəje.

***

Əlolə vıl ki beje-

Bılbıli dıl bədəje.

Məhə nomerdi nuni-

Ruji bəştı sə bəje.

***

Əlolə ğəce çanqe,

Ruj de şəvi bə canqe.

Manq heste ruji to ni.

Ruj heste həzo manqe.

***

Əlolə Məkkə yole,

Məyjusə məkə yole.

Tı çımıniş, az ıştı-

Ço xiyol məkə, yole (ey yar)

***

Əlolə xoş əhvole,

Yo dimədə syo xole.

Asbədə çı bəqi zoəy,

Sa sə əsqəri yole.

***

Əlolə kinə vıle,

Boğo bemə sınbıle.

Az qıle zoə pidəme-

Vılə boğçon bılbıle.

***

Əlolə yole-yole,

Im çı xosə mahole!

Yo dıqlə sinə arə

Əcəb hıtə məcole.

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO