Bayrami Allahverdi doğum gününüzü təbrik edirik. Sizə həyatda hal hazırda öndə olan can sağlığı arzu edirik. Talış dili üçün misilsiz zəhmət və əziyyətləriniz var. Qoy Rəbb Allah sizin zehin açıqllğınzı və müdrikliyinizi ziyadə etsin. “DODO” redaksiyası adından sizin DOĞUM GÜNÜNZÜ  təbrik edirik.

RUKIM AZ
(Ruşinə kulikim az,
Ğıvoşə bə lukim az.
Iştı şə sahatiku
Obıryə bə sukim az.)
(Musəddiq Kəmali)
Penə Myonku cıvonbəm,
Mado məzə çovonbəm,
Şinə qəpə zıvonbəm,
Tolışə hi xokim az.
Iştə inə sodiğım,
Çəy zıvoni aşiğm,
Dıyo ov, bandi sığim.
Bırzə məzə, tukim az.
Se hovə sır edome,
Ço kinə bə şu dome.
Bə vəşti po şodome,
Vey kəsonsə çokim az.
Şık bə Xıdo, har vədə
Vədım mandə ğıvvədə.
İnə Vətəni vədə
Qınokor nim, pokim az.
Əli Nasiri bıvəm,
İradə dodo hivəm,
Tofiqi çəşi şıvəm,
Xanəlisə rukim az.

03.05.2014
(Mıəllif: Bayrami Allahverdi)

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO