Əlolə dəvotəne,

Çiçon votə,votəne.

Dınyoədə həmməysə şin

İnəy iyən Vətəne!

***

Əlolə bə seyrone,

Har aşığı devrone.

Yom ənə reçine ki,

In mahol bəy heyrone.

***

Əlolə dıl şon-şone,

Maşki tukə nışone.

Əsqərə boylim omə-

Sinəş həmmə nişone.

***

Əlolə əv besone?

Çəy xıvand be hosone?

Boçi bəmı dard doydəş?

Conım məqər osone?

***

Əlolə dıl qəncine,

Bənə şişə xıncine.

Damə məkən, bəbəmeym,

Dıl çı yoku rıncine!

***

Əlolə marzı firsne,

Sovə balə mor tosne.

Conım bə cəzon ome-

Tınım bə poyə rosne.

***

Əlolə baləm xone,

Məydon əçe məydone!

Zərdastə ğəmə peşto-

Zor qıle pəhlivone!

***

Əlolə nom-nişone,

Şartukə hi nışone.

Ceyron çıvrəku nəşi!

De  zılmi tojnişone!

***

Əlolə ali şone,

Nomışən Əlişone.

In dıli şair bıkə-

Həzrəti Əli şəne.

***

Əlolə merde,jene?

Iştə dardədə qıne!

Dıl heste, xun ətıkni!

Dıl heste, təmom xune!

***

Əlolə qone-qone,

Baləm lap pəhlivone.

Kəşədə nığə ğəmə,

Qılə şirə cıvone!

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO