15 sentyabr həmmə şaqird iyən tələbon iyən  çəvon valideynonro idə ruje. Əmə “DODO” kollektivi nomo, ımsor bə məktəb bino kardə iminə sinfon, həmən həmmə şaqird iyən tələbon, çəvon valideynon, miəllim təki iminə kərə bə fəoliyyət bino kardə nupərəson de ın reçinə idi mınosibəti təbrik kardəmon iyən bəvon tədris mıəssisonədə de omutəyon bə ivırə, jimoni omutə bə Kamiləti elmiyən soyb bey noc kardəmon. Umu kardəmon ki, ımruj, boşımə bə viro benışə rədon deştə xoşə təəssuraton nıvıştə bıbon.

Zıney təlim-tərbiyyə sistemiədə qıləy poplinkəyer. Arzu kardəmon ki, insionon ın  prossesi həniyən çokə elkə bə inkişafi tərəf həniyən de barzə noiliyyəton bino kardə iyən ın  istiqomətədə dəvom bıkon. Yani besəvodə cəmiyyət məzədə besərvaonə kərvon təkiye. Əve ki, arzu kardəmon ki, çəmə cəmiyyət həniyən de ruşinfikon iyən de zınəynə insonon vey bıbon. Dınyoədə bə sə omə har  qılə prosesonku dimi oj beşon. Şımə ZINEY RUJ xose mıborəke.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO