Əlolə bə çık-çıke!

Nilə do rə bəçəke.

Bədə ruji hovə çok,

Xəşə ruji jen çoke!

***

Əlolə bə həvəse,

Bomı jimon əbəse.

Rost kəşım bə yo ğıbon,

Çəp kəşım bəmı vəse!

***

Əlolə çiç bəparse?

Əğıl pıku bətarse.

Bəvinde pı omedə,

Qa bəpoy, qa bəfırse.

***

Əlolə bəmı vəse,

Dıl ıştıku şoğ bəse!

Iştı dimi vindəkəs

Bə ovşumi niədyəse.

***

Əlolə noğo naxşe,

Yo çımı Xıdo baxşe.

Boyli ome- ni baxşe,

Yo ome, çı rə baxşe?

***

Əlolə əcəb naxşe,

Poz ome,vıli şax şe,

Bəmı təylə vədə doy,

Bə co kəsi dıl baxşe.

***

Əlolə ovşum beşe,

Amım bə soğnə dəşe,

Edyəsim, votim: həlbət

Çımı pəvəndi kəşe!

***

Əlolə səm dəpuşe,

Kiəpotəsə du peşe.

Həmmə yoon durust bin,

Çımıki bə du beşe.

***

Əlolə bə çəş dəşe,

Yo bəştə yo kəş dəşe!

Nənə boştə balə ro

Bə həzo otəş dəşe.

 

***

Əlolə Xıdo baxşe,

Ə çımı dıli naxş,şe.

Yo toniku qınokəm-

Çətin mıni bəbaxşe.

***

Əlolə bino be,şe,

Bə dınyo kəno beşe.

Bəfoynə yo bındıne,

Bebəfo bənoy bəşe.

 

Bayrami, Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO