Liki Piyəsorə diyo bıə çəmə Xəymandə boə İlham Xalıqovi 200 000 mənot dastək bıə bəçəmə ləşqəri.
– İlham Xalıqov 1971-nə sori Liki Piyəsorə diyədə moəo bıə. Debə 17 sini Likədə yol bıə. Miyonə sinfi əyo sə karde bəpeştə şə bə Rusiya Federasiyə. 1988-nə soriku Rusya Federasiyə Perm şəhrədə jieyedə. İlham Xalıqovi dəvoniyəşe ıştə bə hərbi xıdməti Rasiyə Federasiyədə
– Peşo Permədə Aviasiya zavodi texnikumi sə kardəşe iyən ko kardəşe  əyo i çandə soron. 1994-nə soriku de biznesi məşğule bedə detobə esə.

İlham Xalıqov “Kredo” şirkəti direktore Perm şəhrədə.

De İlahm Boyli qəp jəyədə əy votışe ki: Har kərə bə Xıdo lovə kardəm ki,  bə Azərboyconi ləşqəri, bə Azərboycon xəlği koməq bıbo. Az ıştə sə enovniyedəm həmmə sərbozon (əsqəron) iyən zabiton navədə. De koməq karde çımı məğsədim əy vote nıbe ki, mıni bıvindon yaanki tarif bıkon iyən qəp bıjənon çımı barədə. Ne  çımı dıl aşiş be əv bomı vəse. Esə çımı vicdon təmize ıştə məmləkəti vədə.

 

-Əyən vote əpimeki, əqər roon oj bıəbəy ıştən əvoym bə Azərboycon. Az hərbiyədə xısusiə təlimot səme iyən çı mıhoribə həmmə taktikon çok zınedəm. Çəmə sərbozon çı əziyyət kəşedən əvoni həmmə oşkon bəmı. Çumçıko az ımonım həmmə vindəme. Azərboyconədə veyə milləton jiyedən. Çəvonədə ləzqi, tolış, kurd, tat, avar, saxur, inqiloy, qırız iyən cekon misol varde bəzınem. Im milləton həmmə bənə boon iyəndı peştədə mandən. Çəmə iqlə deşmonomon heste deyən canqədəmon əmə həmmə. Bə səbəb azən ıştə Azərboyconi peştədəm. Çımı səlomi bırosnənən bə həmməkəsi. Az vey pidəmi ıştə Vətəni. XIDO RƏHMƏTBIKƏ BƏÇƏMƏ HƏMMƏ ŞƏHİDON.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO