Çəmə azizə Fərbiyə xanım! Həşto sor çim bənav bə dınyo xəş oməyşon! Xose mıborəkşon!

Im ruj  Fərbiyə xanımi 80 sin təmom beydə; mıborəke. Şımə muyon sipiyən bıbon, ıştə jiyə bıə umri çətiniyəton,  sini bə zahiri çieyey mıəyyən təsirı bıboən, Fərbiyə xanım ıştə cıvonəti əzmi, mıasirəti duyğu noğo doəşe iyən əy oqəte zınəşe! Əminimon ki, çimibəpeştən noğo bədo.

Bəşmə mehkəmə xəşə coni arzu kardeydəmon Fərbiyə xanım!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO