Çı Tolışə bandon səpe vıl əbi,

Boğçonədəş bılbıl əbi, qıl əbi.

Xəzri jeşe pəleşk bin bandi vılon,

Boğçonımon viron bin, sutin qılon.

Həsrət mandəm bə Vətəni vılə bu,

Həsrət mandəm bə Tolışi qiləvo.

Həsrət mandəm bə bılbılon avozi,

Çı jimono çoknə bıbom az rozi?

Deştə dasti Tolışımon karde xar,

Ni xəcolət, ni hiçkiku həni ar.

Quşon korin, zıvon lole, çəşon ku,

Tolış, bəştə mardeyro doydəş ğərar.

Ənə lol biş, həni vəse, rostkə sə,

Çəşon okə, məhıt, dəşi tı bə sə:

Mədə hədər ıştə yolon zəhməti,

Oqət nomi, bıji, Tolış, əbədi.

 

Aqşin Tarixi

Masalli, ninalov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO