Bəyeş balə zındənim az,

Vey diyəroş zındənim az.

Oko moəm kındəbim az,

Tovıstonən şe, omedə poz.

Boy bəkə tı, bəştı ğıbon.

 

Kə divonən, bəmdə bəmı,

Şanqo toyki səmdə bəmı.

Ha Xıdo, çiç handə bəmı,

Bəke mandəş, pıən marde.

Boy bə kə tı bəştı ğıbon.

 

İ cılmə nun pəydo bəkam,

İ kərə ruj xorək bəkam.

Mardə ruji vey mandə kam,

Tı ki, iqləş çı nəsli doş,

Boy bə kə tı bəştı ğıbon.

 

Diy bılbılin vanqin bətı,

Değon, kəşon şanqin bətı.

Hiyə vılon ranqin bətı,

Yoyi çəşon mandin rodə.

Boy bəkə tı bəştı ğıbon.

 

Coylim oxo, xəbəmon ni,

Ğərdişiko təvəmən ni.

Məholədə vırəmən ni,

Həni vaxte pebim, tı boy,

Boy bə kə tı, bəştı ğıbon.

 

Məsud co dard nıvıştə ve,

Sıxani sard dərıştə ve.

Iştə peşti pərıştə ve,

Dərəs mıni, inə ğıbon,

Boy bə kə tı, bəştı ğıbon.

 

Məsud Devranı

Lankon, Sutə Murdov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO