Tolışiş, moə zıvoni zındəniş,

Tolışiş, bə sərzəmin şeydəniş.

Iştə nomi, nəsli viro bekardəş,

Bəştə xosə yurdi po noydəniş,

Deştə xosə nomi bıji, ha Tolış.

 

Tı Mirhəsən, tı Kərimiş, tı Həziş,

Zıvononsə  ğədim, xəlğonsə aziz,

Tı Vazəruş, barzə bandiş, ha Tolış.

Tı kiyəsəş, Tı Ləvənqiş, Tı Pıloş,

Tı Ğədimiş, Tı ğəşənğiş, ha Tolış.

 

Ğədimo Kadusiş, jiyo Kaspiş,

Heste har vırədə, Məholi sipriş.

Zıvoni nızınoş bızın ki qinbiş,

Tı Namusiş,Tı ğıryətiş,Tı Kıloş,

Bıhaşt, bıdə zıvon bıjyo, ha Tolış.

 

Yolə bandonku qılə Səvolon bıə,

Vəkko, Kəkoylə bə lon bıə.

Tolışi bandon Yolə band canqəlon bıə,

Tı Kamərkuş, Kinə yurdiş,  ha Tolış.

 

Səyvononən şor be, hi be,

Anqivinən bənə si be.

Murğutuşən həni ni be,

Qədə-qədə qin bedəş, ha Tolış.

 

Bətı matim, Bətı həyron,

Yolisə yolin ıştı bandon.

Əmənimon ıştı avloon,

Tı Midiyəş, Atropatiş, ha Tolış.

 

Bızanq jəydə hıcum kardə za,

Kırde, Tate, Zazay çəmə boə.

Bızıno bəpe, hovə, bıyə, zoə,

Umut bəştə əğılon, ha Tolış

 

Huseyn Tolış 

Lankon, Mamusta

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO