(Yəşt 10. “Mihr-yəşt)

  1. Konqılə ki ıştə məskəni

Ofəyəşe Ahura Mazda.

Barz, bıloınd Konco.

Əv, tijətıkin, işığin,

Əyo toyki ni,

Əyo şəv ni,

Əyo larze ni,

Əyo sard ni,

Əy noxəşi ni –

Mard vardə,

Əyo bevəcə niyyətin ni –

Divonku bıə.

Əvon əşte əzınin

Bə kovırə bandi.

  1. 51. Əmardıni Mığəddəson –

In məskəni soxtışone

Dinədə navıvindeyro.

De həşi bərobər bıə

Mitra barz çı konco

Vindeydə cismoni dıyo.

52 . Əncəx viteydə eşydə Əv–

Şər ofəyə coni

İyən surətinə arabaədə

Tojniyedə aspon Mitra –

Çikiyki çimənqo qeşe.

De ğudrətinəö Sraoşa,

De Mocuzəynə Narya-Sanha

Kışteydə duyəvuji,

Həm de hərbi nizomi,

Həmən ibəi canqədə.

Dıvo kardeydəm az –

Xoşbəxtətiro…

XIII

  1. Ehtirom çəş kardeydəmon,

Əmə bə Mitra har zəmon…

Rost kardəşə dastonış

Rə-rə şikat kardeydə,

Ofəymon bə Ahura Mazda

Jıqo bəvote:

  1. «Həmmə ofəyəvonon

Mıjdəvon mınim,

Az-bə Mitra foyda doə.

Həmmə ofəyəvonon

Hıvosəvon mınim,

Az-bə Mitra foyda doə.

Əncəx insonon çımı nomi

Sədo əkənin de dıvo,

Ehtirom əknin bəmı.

Əvon dıvo kardə zəmon

Co nomon sədo bəka,

Co Xıdo sədo bəka.

  1. Kəynə ki insanon

Dıvo bıhandon,

De ehtiromi deçımı nomi.

Çoknə ki çı co Xıdo

Sədo kardeədə nomi

Dıvo kardeydən.

Həğiğətən, az

Əməli saleh bıə

Evoəym bə insanon tono,

Bə mıəyyən qılə mıddəti

De deştə nımardə jimoni.»

  1. Əncəx ıştı nomi

Sədo əkənin de dıvo,

Eçin iyən barzədə

Ayin icro kardeədə.

Sədo kardeydəm de dıvon

Tı, ha zuninə Mitra,

Ayin icro kardeədə

Sədo kardeydəm tıni az

57-59. Quş doəşe bəçəmə dıvo…

Dıvo kardeydəm az –

Xoşbəxtətiro…

 

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboycon

ənıvışton ibemoni uzv

Tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO