27.10.2021-nə sor tarixədə Liki rəyonədə 44 rujnə Vətən mıhoribədə 30 ruj de iqidəti canq kardə, Fuzuli, Cəbrayıl iyən Xocavəndi rəyonun işğaliku ozodəti roədə canqi aspardon de yolə rəşodəti icro kardə, çı dışmeni veynə coninə qıvvəş məhv kardə, strateji barzonı işğaliku ozod kardə çımı Şəhidə boə Kapitan Cavadov Cəlil Ağaddini  zoə bə şəhidəti zirvə rost beyı i sor xotirə mərosim dəvoniyəbe, Cəlil Cavadovi məzor ziyorət kardəbe, çəy məzori vədə vılə daston noşone iyən çəy azizə xotirə yod kardəbe. Şəhid Kapitan Cəlil Cavadov iyən 47 Likijə şəhidi azizə xotirəyo rost kardəbıə çı Memorial Abidə Kompleksi oj karde mərosim be. Tədbir çı şəhidi day polkovnik de Aslan Huseynovi təşəbbusu, Mıdaofiə Nazirliqi iyən de Liki Rəyon İcro Hakimiyyəti bə i vıırə təşkil be. Tədbirədə milləti vəkil İqbal Məmmədov, Liki Rayon İcro Hakimiyyəti səri əvəz bıkə Cəlil Baxşiyev iyən rəyon huğuğ-mıhofizə orqanon rəhbərəti, Mıdofiə Nazirliyi iyən co mərkəzi icro hakimiyyəti orqanon nımoyəndon, şəhidə xıyzonon iyən rəyoni ictimaiyyəti i qrup şirkət kardışe. De Mıdofiə Nazirlıqi hərbi orkestri mışoiyəti çı abidə vədə vılə çələnqon noə be, Azərboycon himni handışone iyən çəmə şəhidon azizə xotirə i dəğiğəynə sukuti bə yod kardəbe. De Azərboycon Respublikə Prezidenti Sərəncomi təltif kardəbıə şəhidon medalon bəçəvon xıyzonon edaştə bin.

Xıdo Şəhid Kapitan Cəlil Cavadovi iyən həmmə çəmə şəhidon mığəddəsə ruhi şo bıkə!

 

Fərid Cavadzadə

Lik

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO