XVII

  1. 67. Ehtirm nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə..

Romeydə ıştə ərəbə

Vey bılındə təkəronı.

Əv pərəy bə bandon –

Şərğə tərəfiku.

97  Reçinə karşvaron səpeyku,

İşiğinə Hvanirata səpeyku,

Həm çı Mazda doə səodət,

Həmən ğalibiyyət

Şeydə çəy paliyo.

  1. Deyəvon ərəbə

Roomeydə barzbıə Aşi,

Bə Mazda ehtirom

Nişo doə Vera –

Noydə roy əsosi.

İşığin, viriskidoə,

Sipi iyən şəfəğ viriskiyə,

Koqılə ki çəvon

Soqnə ne.

Osmonon şapərə aspon

Cəlb kardə çı osmoni

Qeşətiədə əy,

Əncəx Ğələbə yazati

Vadoydə bə diyəro əy.

Konqılə ki tarseydən bəyku –

Həmmə bə ağl omə divon,

İyən qınokorə duyəvijon

  1. «Əvonin bəçəmə səpe,

Ğəzəbnokə hakimon ğeyzi,

Konqılə ki de həzoyə zərbə

Jəydə bə dışmenon.

Konqılə ki çəşonı behisob,

Ğudrətin iyən bə nav bardə,

Həmən çı duy fovğədə!»

Dıvo kardm az –

Bo xoşbəxtəti…

XVIII

  1. Ehtirm nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə..

Pəreydə çəy navədə

Vərtrahna –

Çı Ahura ofəyə,

Ğəddor Qabani surətədə,

Hərisə, de tijə dandonon,

Tij, de kopəkə dondonon

Rınə bıə qıniyə.

Ğuduz, dastnırəsə,

Ğeyzin, dimiş aləbəzək.

Çiyiy ki metalikuy

Lıınqon,

Metalikuy çəy dum,

Metalikuy çəy çonə.

  1. Konqılə ki hıcum kadeədə

O vaşteydə de surəti,

Məhv karde de şucaəti

Dışmen bıəy dərhol.

Detobə esə şıneydəni

Əv arştəşe çikiysə

Peştəməğış,

Çı jimoni posnə,

Çı jimoni çəşmə,

Dışmeni de haste  ne.

72 . Bə ikərə pıtıpoə kardə,

Əv muyoon, aston.

De bumi bəyəndı jəydə,

Iştə xuni, beyni duyəvojın.

Dıvo kardəmon əmə –

Bo xoşbəxtəti…

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboycon

ənıvıtonibomeni uzv

Tırkə zıvono peqordnişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO