LƏVƏNQİ

Tolışi hardemoni podşo ləvənqi barədə piyedəme bo DODO qəzeti handəkəsonro bınıvıştom. Tolışədə ləvəngi hozo kardən. Az esə boy çı Lankoni ləvənqi hozo kardeyku bənıvıştem.

130 ğıram vizə ləpə

400 ğıram sıə piyoz(zarde piyozan bəbə)

1 xorəkə keçə rıb

Nemek, istiyot

-Vizə ləpə hırd kardamon noydəmon kəno, piyoziyən eyni ğaydədə hırd kardəmon telə ovi eparzıneydəmon umjən kardəmon bə vizi çəyoən istiyot, nemek iyən rıbən ekardəmon səpyəndı əvoni çok-çoki bəyəndı jəydəmon.

Kaqi şıştəmon, noydamon dimə ji, bıdə çəy ov  eparzi təmiz. Peşo nemek, istiyot. tırşə iyən ov co ğabədə bəyəndı jəydəmon.  Əvoni həmmə bə kaqi dıləton dəsuydəmon iyən çok-çoki de həminəni ədviyyoti kaqi təmtum kardeydmon. Çəyo kaki çok rə təm qəteyro ləvənqi dənoydəmon bə kaki dılə, peşo dim bəyji kaki noydəmon ki, nim saati təm bığəti. Vey vaxt diy vıronədə bə tənu ehaştən. Otaşi bu təni bu həniyən kaqqi təmi vey ləzzətin kardə.

Minayə Əmirliyeva

Lankon, Boladi

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO