• Har dardi dəmon heste, bızın bıbu.
 • Har diy qıləy axməxış bəbe.
 • Har əğıl ıştə pıə, har jen ıştə şuyə zırək bəzne.
 • Har fironi Musaş heste.
 • Har xırcinbəduş dəvuş ni.
 • Har kəs bəpe ıştə zu vışkiyə şələ jintono dəşu.
 • Har kəs bəştə ğollığ bəka.
 • Har kəs boştə hamsiyə bıpiyoşe, Xıdo bəyən bədo.
 • Har kəs çol bıkando boştə həmro, ıştən ebəqıne.
 • Har kəs deştə sığ-tavzı.
 • Har kəs ıştə coni dardi bəzne.
 • Har kəs ıştə dancə bəha.
 • Har kəs ıştə vıjori xəbə bədo.
 • Har kəs zili bəsə ıştə noğnəsə okırneydə.
 • Har kəs zili ıştə kukəsə obəkırne.
 • Har kəs zılm bıko, xəy nibəvinde.
 • Har kəsi bəçəy ğəb bənon.
 • Har kəsi con boəy şine.
 • Har kəsi dandon bıdəjo, piyoz dəbostı bəştə çıği, çok bəbe çəy dandon.
 • Har kəsi kəybə kuye əbıni.
 • Har kəsi kosəbəroye, ımsor bəşe bə qıyə, har kəsi ko səbəro ni, əv ımsor bəpıxe Tolışədə, kom kəsi cifədə pul nıbo, çəy bə vıjor şe hədəre.
 • Har kəsi mardy xose boəy.
 • Har kəsi maş boəy şine.
 • Har kəsi sərfə çəy vıjore.
 • Har kəsi şəy bəçəy andomi neze.
 • Har kəsi zınəy boəy çoke.
 • Har kəsi zu çəy dimədəy.
 • Har kəski çol bıkando bo həmro, ıştən ebəqıne.
 • Har kəski zılm bıko, əv xəy nibəvinde.
 • Har kılobəsə merd əbıni.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO