Xəş oməş bə çəmə yurd, ha Şəbi- Yelda, xəş oməş!
Oməcəğın ve şomon bəsə zımsoni vəş oməş !
Kardə hurəc toyki səpe,yarəjə karde əvı,
Əhli- Hurmuz bə kəson kardə ilhomin, kəş oməş!
Iştıku tarsedənim, veyən vardəş voə- voş,biyə,
Bə poki, pokizəti, bə xəşəti tı bəş oməş!
Iştı bətnədə hıtə ovşum,həşi,xosə bohor,
Veyən tı sardiş anə, bə jimoni otəş oməş!
Çilə İd, ha yolə bo, mərdiş, səxa dıyoş, zındəm,
De pokə niyəti bəştə məclis kəşbəkəş oməş!
Noəme bə sufrə zımostoni, barışdım çəy tami,
Sutniəme şamon de dastə, bı ruji tı çəş oməş!
Cəmol, tı bə İdə sufrə dəvoştə çand qılə nemət,
Az diə kardəm , tı bı sufrə həmə fəslon çəşəş, oməş!
Camal Lələzoə
Masallı, Ğızıləvo
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO