IN DOMiNO BIƏNƏBƏY

Məlo Nəhmət bə diy çayxonə rə-rə əvoy, bə cəmati ıştəni bardey, çi sıxanon votey ve dığət əkəy. Divoj beyro çiki kon “lonə pərəndə”be, kon səviyədəbe çok əzıni. Məlo həmən çayxonədə mod dəşə bə domino hənəki vey təmşo əkəy.

İ ruj sıxan eqıniyədə votışe:

– Xıdo çe domino hənəki bekardəkəsi pıə rəhmət bıko, jəqonəli kali muəllimon nə rəğəmon bəsə yəndı, nəən bə yəndı jəy omute nəzınin, çəmə əğlon bədbəxt əbin əşin. Bə məlo quş doəkəson bərkədə əsırin, çunki “tikəmo bə kiy ğandey” çok bəsə dəşedəbin.

 

HA XIDO VOTƏMBE…

Rəhmətşə Məmməd mamu de roy qədə-qədə şedəbe. Bə asfaltə roy beşe hələ xəyli mandəbe, İkərədə dumontono omə qıləy maşin çəy palu mande, şofer maşini kəybə okardışe, vankardışe əv:

– Mamu , boy bınışt.

Məmməd mamu nışte bə maşin. Şoferi de ərki votışe bəy:

– Məmməd mamu, yəğın çəş kardəbiş, pidəbe qıləy maşin boy, tı penıştiy bə maşin?

Məmməd mamu votışe:

– Çımı balə, vey səğbu, bomı maşin oqəte, vində bedə həlolə şıt diyə, əmmo az bə ro beşeədə “ya maşin” votəm nıbe, bə ro beşeədə,  “Allah, Məhəmməd, ya Əli” votəmbe- beşəbim. Şuk bə Xıdo, hələ jıqo votekuən peşimon bıənim.

Camal Lələzoə

Masalli, Ğızıləvo

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO