• Har koy de insofi bıkə.
 • Har millət ıştə sə qin kardə ruji,

ğəzənc krdə ıştə marde hıkmi.

 • Har saru sapeşən bəbe.
 • Har sıxani ıştə vırəş heste.
 • Har sohbət kardəkəso dust benibəşe.
 • Har şəğol zuzeədə həşi benıbəşe.
 • Har şəvi qıləy ruj heste.
 • Har vıli ıştə buş heste.
 • Har zır-zır bıkə zırnojən ni.
 • Harçi bə hardey bande.
 • Harçi bəkaşteş, əyən bədıveş.
 • Harçi bılındə vırəo çok çiyeydə.
 • Harçi ov pok bəka, ovi zəmin pok bəka.
 • Harçi zəmini dimisəy.
 • Harde loku, bışi bə Boku.
 • Harde piti? Qırdəkə noxuti.
 • Harde-mole, mande-merıs.
 • Hardey ayb nıbo, ko kardey boçi aybe?
 • Hardeyən koməq, kardeyən koməq.
 • Hardəkəsi oroxniye, lıştəkəsi onıroxniye.
 • Hardəyış qılvonə moğnə, əvən vığnə-vəğnə.
 • HarYasinəhand məlo ni.
 • Havzə zımıstoni lu bə zəmini qıniye, voş bəvoy.
 • Haye-huye diyədə, poynə ənə hiyədə.
 • Hejo Rəməzon, i kərən Şəbon?
 • Her qit bəvinde, ku şat.
 • Hə bəzıre, pəydo bəka ıştə toy.
 • Hə çı əğə, xəmənən çı əğə.
 • Hə çı zıneydə hələmdur çiçe?
 • Hə dəşe bə hi, kıtəşən bə yod varde.
 • Har koy de insofi bıkə.
 • Har millət ıştə sə qin kardə ruji,

ğəzənc krdə ıştə marde hıkmi.

 • Har saru sapeşən bəbe.
 • Har sıxani ıştə vırəş heste.
 • Har sohbət kardəkəso dust benibəşe.
 • Har şəğol zuzeədə həşi benıbəşe.
 • Har şəvi qıləy ruj heste.
 • Har vıli ıştə buş heste.
 • Har zır-zır bıkə zırnojən ni.
 • Harçi bə hardey bande.
 • Harçi bəkaşteş, əyən bədıveş.
 • Harçi bılındə vırəo çok çiyeydə.
 • Harçi ov pok bəka, ovi zəmin pok bəka.
 • Harçi zəmini dimisəy.
 • Harde loku, bışi bə Boku.
 • Harde piti? Qırdəkə noxuti.
 • Harde-mole, mande-merıs.
 • Hardey ayb nıbo, ko kardey boçi aybe?
 • Hardeyən koməq, kardeyən koməq.
 • Hardəkəsi oroxniye, lıştəkəsi onıroxniye.
 • Hardəyış qılvonə moğnə, əvən vığnə-vəğnə.
 • HarYasinəhand məlo ni.
 • Havzə zımıstoni lu bə zəmini qıniye, voş bəvoy.
 • Haye-huye diyədə, poynə ənə hiyədə.
 • Hejo Rəməzon, i kərən Şəbon?
 • Her qit bəvinde, ku şat.
 • Hə bəzıre, pəydo bəka ıştə toy.
 • Hə çı əğə, xəmənən çı əğə.
 • Hə çı zıneydə hələmdur çiçe?
 • Hə dəşe bə hi, kıtəşən bə yod varde.

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO