91. Sə enovnəmon bə Mitra

Çikiy  ki çimənqo qeşe,

Çikiy  ki, həzo quş hestışe,

Çikiy  ki şəşonı behisob.

Bəle tı,

Layiğ bəbeş,

Bə dıvo iyən bə tarifi,

Şuon kəonədə,

Ha Mitrə,

Bıdə xoşbəxtəti bıbo,

Bə şu ki,

Bətı ehtirom kardə,

Pebəqəte ezımi iyən barsmani,

Pebəqəte  şəti de həvənqdastə,

De şıştə daston

Bəşışte həvənqiyən, çəy miçəən.

Həm bəmole barsmaı,

Həm haomə rost bəka

Bəhande «Ahuna Varyə»

  1. Təqdir kardışe ın dini

Ofəyəmon Ahura Mazdə,

De xəymandə Fiki irodə

İyən de həğiğəti,

Konqılə ki ən çoke

De hakimiyyəti,

Ha Konqılə ki Arzu bıə.

De Mığəddəsə Mominəti

İyən de bıtovəti, de nımarde-

Konqılə ki əy vıjnişone.

Nımardə Mığəddəson

Vıjnişone ın Dini.

Ofəyəmon Ahurə Mazdə

Xılos kardə bə Mitrə,

Hıkmdorəti doşe,

Həmmə dınyo səpe.

Nımardə Mığəddəson

Tındədə vindəşe, ha Mitrə

Coninon hakimi,

Coninon hıkmdori.

Tı tənzim kardəş Dini,

Tı ofəyəmonədə ən çok.

  1. In dı dınyoədə

Tı noğo bıdə əməni,

MitrəKonqılə ki ıştı

Çimənqo qeşe.

Həm ınm coninə dınyoədə,

Həm ə ruhi dınyoədə,

Noğo bıdə saxtə Mardeyku,

Noğo bıdə saxtə Ğəzəbiku,

Noğo bıdə duyəvujon

dışmənə orduku.

Rostbıə xunin,

Tarsonə baydəğonı.

Noğo bıdə Ğəzəbi hucumiku,

Noğo bıdə coni

Ğəzəbi təğibiku,

Noğo bıdə divonku bıə,

Puçətiku, faniətiku.

  1. Bəmə bıdə, ha Mitrə,

Iştın ki çimənqo qeşe.

Təlim bıdə çəmə zu,

Xəşəti bıdə bəmə.

Dışmenon diyəroku

Vindey səriştə bıdə.

Ğalib ome bızınəmon əmə,

Bə dışmeni de qılə zərbə.

Həmmə bəmə dust nıbıə

Dışmenəti kardəkəson,

Həmən bə har qılə dışmeni.

Dıvo kardəm az

Bo xoşbəxtəti

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboyconi

ənıvışton uzv

tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO