ƏVƏSOR OMEDƏ

Bebəşe vənəşon, şinəfon,

Havzbəbe bandi aləfon.

Bəşe çı zımstoni cəfon,

Xosə əvəsor omedə.

 

Qıyədə verdon bebəşen,

Bılbılonən cəh-cəh bəjen.

Tuk əkonən bə qit bəşeon,

Xosə əvəsor omedə.

 

Oğo bəben hıtə conon,

Kijon tumo bəkan lonon.

Tutək bəjen pəsəvonon,

Xosə əvəsor omedə.

 

Obəbe mivə doon zizon,

Aləf bəbe roon-rizon.

Sipi bəbe mosə dizon,

Xosə əvəsor omedə.

ƏVƏSOR

Əvəsor xos  bedən dion,

Havz bedən soon,hion.

Oğo bedən hıtə conon,

Xosə semone əvəsor.

 

Obedə vişəku-vılon,

Ha tono handə bılbılon.

Tojə bedən kanə qılon,

Xosə semone əvəsor.

 

Beşedən kolxozon bə tuk,

Dastətifoği yoli-ruk.

Bənə bo kardedən suluk,

Xosə semone əvəsor.

 

Roon-rizon aləf bedən,

Tolışon bə qıyə şedən.

Pəsəvonon tutk jəydən,

Xosə semone əvəsor.

 

Zulfiqar Əhmədzadə

Ostoro, Pensər

 

 

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO