May çı Azərboycon xəlği XX əsr tarixədə ən əlomətinə, ən fəxorətinə, de ovandinə hodison, de  reçinə idon zənqinə qılə manqe. In qozələ mayə rujon qıləyni-çəmə respublikə har vırədə de təntənə şikilədə ğeyd kardə bıə, omutə bıə, sənibəton jiyə bıə iyən ənamardəti ğəzənc kardə 28 May Respublikə Ruj-Çı Azərboycon Xəlğ Cumhuriyyəti əsosi noə bıə ruje.

Çəmə Xəlği ozodəti iyən mıstəğiləti bə mıborizə  torix de ğızılə hərfon həkk kardə bıə 1918-nə sori mayi 28-i har qılə Azərboycon şəhrvandi milli ğurur hissi karde zınə, çəy arzon vıl okardə qılə ruje. De əsron ozodəti iyən de mıstəqiləti arzu jiyə  Azərboycon xəlği çı dəvardə əsri sıftədə ın ruşunə may rujədə rəsəy bəştə arzu, noci. Şərqədə iminə kərə ozod, demokratikə, de dınyəvi molyəton pemandə mıstəqilə qılə  respublikə soxtəbıə bə dınyo bəyon kardəbe. Çəmə xəlğ 1918-nə sor çı mayi 28-də çı çar Rusiyə qılə əsriku ziyod dəvom kardə mıstəmləkə əsorətiku ozod be, Çı Şərqi iminə demokratikə respublikə bınə noşe. Həmonə ruj çı Azərboycon Milli Şura iclosədə İstiğlolə Bəyonnomə ğəbul  kardəbe. Çı Azərboycon Xəlğ Cumhuriyyəti soxtəbe XX əsrədə çəmə xəlği jimonədə nuyə qılə, tarixi hodisə be.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO