SİYO CİQƏ BƏRPO BIKƏMON

Siyo ciqəproblemon  zəmon həmz molə bedə, ləvədə vo bə əməl omedə. In vo diafraqma, əv esə dıli dəbırcıniyedə norahatəti doydə. Kali vaxt beiştohoəti məydon omedə.  In səfə bəşmə doə de ın məslohəti ıştə siyo ciqə mıolicə karde bəzıneşon.

In təbiyə peşemoni kali foydon:

Andomi detoks kardə. İntihabi iyən İneksiyə navi səydə.

Bə xərçənqi əleh ko kardə. Bənə antoksidanti ko kardə.

Maddon mıbodilə  çok kardə.  Xunədə xunii şəkər iyən xolestrini kam kardə.

Pustədə çokə təsir. Xuni təmiz kardə. Siyo ciqə bərpo kardə.

Tərkib:

-2 Limo

-1 xiyo

-1 çanqə cəfəri

-200 ml ov

2 haftədə rujədə 2 kərə peşome lozime. Peşo 2 haft arə bıdənən. Peşo ijənən 2 haftə dəvom bıkənən mıolicə.

Sevda Baxşiyeva

Lik, Qunəşli

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO