moəo bıə 10 may 1938-nə sorədə Masalli rəyon Bədəloni diyədə. 1946-1956-nə soronədə handəşe Bədəloni məktəbədə. Çəy miəllimon Xanoğlan Əşrəfov, Abiəli Tağıyev, Əbbosəli Həsənov, Salmon Mikayilov, Zahir Əkbərov, Cahanqir Əzimov iyən co kəson bıən. Həmdullah miəllim fıransızə zıvon umutəşe şəşminə sinifiku. 1958-1963-ci soronədə təhsil səşe Xarici Zıvonon İnstitutədə fıransız zıvoni şobədə. Ali məktəb orıxniyəşe de əla ğıyməton. Əy oqətey piyəşone İnstitutədə. Əmma Həmdullah miəllim bə ıştə diy, bo dərs doy omə. 1975-nə sorədə orıxniyəşe Marsizim Leninizm universitet. Nıvıştəşe, həmən nəşr kardəşe 2500 sıxaninə fransızə-tırkə luğət kitob. 1982-1993- ci soronədə direktor ko kardəşe Bədəloni miyonə məktəbədə. 1993-2011-ci soronədə Masalli rəyon təhsil şobə mufəttişbıə. Hacı Həmdullah ço kinə, ço zoə, vist nəvə, da nəticə soybe. Əğlonış həmə vırəbəvırə kardəşe. Həmdullah yolə zoə Vuqar sohibkore, bə xəlği xidmət kardə. Həmdullah miəllim iyən çəy xanım bə Hac ziyorət şən. Haci Həmdullah miəllim xəymandə odəme, de ıştə həlolə ğəzənci vey odəmış bə ziyorət vığandəşe. Xıdo bətı sa sorisən vey sinn bıdo, çe əmə yolə sipriş Hacı Həmdullah!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO