145 sor bə nav ımrujnə rujədə – 22 iuyl tarixədə de Həsən bəq Zərdabi Sərredaktorəti  Azərbayconi 1-nə mətbu orqan bə “Əkinçi” qəzet nəşr bıə! Məhz, çə rujnəku jıqo çəmə elkədə 22 iyul tarix bənə Azərbayconi milli mətbuatə ruji id dəvonə beydə!

Vey mərağinə cəhət əve ki, se sor çimi bə nav çəmə xəlği “Dodo” nomədə mıstəqil qəzeti 1-nə aşmardən de İradə dodo Məlikova sər redaktorəti 22 iyul tarixədə bə ruşnə beşə! Əve,  22 iyul tarix həmən, tolışə zıvonədə nəşr bıə

Az de ruji mınosibəti çəmə xəlği ruşnəfamə kinə, istedodinə jurnalist, inə zıvonədə çand qılə molyətinə kitobon mıəllif, folklorşunas, ədəbiyyatşunas – alim İradə xanım Məlikova dıli sıxto təbrik kardəm! Bı 3 sorədə “Dodo” qəzet bəbe vote ki bə ha tolışə kə ıştə qəmış noə. De İradə dodo rəhbərəti nəşr bə ın qəzeti hande-hande ha tolış bəştə moə zıvoni sanqinəti, nığıləti sənibəton məftun beydə!

Mətbuatə rujon xose, mıborəke, İradə dodo! Çımi bəpeştən, bı məsuliyyətinə koədə, ıştə xəlği maarifəti roədə Bəşımə vey yolə nailiyyəton orzu kardəm!

Mehdibəy Səfərov

Azərbayconi Tolışon İctimai Şura həmsədr

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO