De «Əkinçi» nomi Azərboyconi mətbuati əsosi noə qəzet cəmi dı sor tov varde zınəşe, penco şəş numrəş bə ruşnə beşe. Əncəx xəlği maarifədə əsl mayaki rolış be.

       Hafto sorinə soveti devrədə mətbuat bə soveti ideoloqiyə xıdmət kardəbe. Hərəbəxtətiku Azərboycon iyən ıştə mıstəğılətiş bərpo karde bəpeştə milli mətbuati inkişafiro yolə imkanon obəyn.

   «Dodo» qəzetən mıstəğılə Azərboyconi məhsule. Dodo bənə yolə hovə ıştə boə-hovon maarifiro dasto oməy kardə. Bı roədə bəştə se sininə hovə uğuron noc kardeydəm. Bıdə Xərəboği ozodbey xəbə iminə mujdəvon «Dodo» bıbu.

Anar İsgəndərov

Millət Vəkili

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO