Marta manqi 2-3 be. Az feyvarala manqi qəzeton  pevılo kardıme beşim məmləkəto.

Peşo qədə qədə çəmə rəyonon eğandışone bə karantin. Oşko bıvotom vey qonbe tolışə məholi jıqo vinde. Sıftə hiç ki bovə kardeydənıbe ki ın noxəşi heste. Peşo məsəmone ki, mardəkəsonən hestin. Ha qədə-qədə qırdokənonədən ov-avlodunən mardəkəson bin. De jıqo şəşminə manqe ki həmmə dınyo karantinədəy. In hodisə bəşəri tarixədə iminə kərəye… Odəm bə dumo  diyəkardeədə vey  pəşi qəteydə bo dəvardə rujonı. Çumçıko çəvon ğədi zınəmonni. Dastədə çiçmon heste bət ğıymət  doy zınəmonni. Jıqo bəsə dəşedəm ki vey kəson həni ıştə mandə umri həni kali səhvon  vadnibədon. Iştə vaxti təyli-təyli dəvarde rozi əbınin. Jimon vey molyətine boəmə. Çımı azizə xəlğ iyəndı ğədi bızınənən. Iştə qıymətinə vaxti ğədi bızınənən. Har kəs ıştə jiyə yol bıə diy iyən rəyoni həxxədə  zınəyon bə ğələm bıstəno. Bə səbə ki, şımə zınə çiyon çəmə tarixin. Iştə nəğıl hikoyə iyən şeiron bıvğandənən bə çəmə redoksiya. Əmənən de şoy-şoy əy  dərc bəkamon ki bıjiyo çəmə tarix, çəmə odət ənənon. Esə ki bı karantinə rujonədə vaxtmon veye boştəno ko kareydro!

“DODO” redaksiyə nomo bə həmmə təbrik kardəkəson vey səğbi voteydəmon. In təbrikon  Feyzboki səhifəku peqətə bıən. Təşəkkür kardeydəmon bə həmməkəsi.

 

Xanlar Hemid İrada Dodo, Veten qızı, Dağlar pelengi, Milli Metbuat günü, “Dodo” qezetinin işıq üzü görmesinin üç ili tamam olması münasibetile sizi ürekden tebrik edirem, yeni yaradıcılıq uğurları dileyirem Düşünürem ki, bulaqlarımızın saflığı senin üreyinde, qayalarımızın möhkemliyi senin ezminde, daglarımızın ucalığı senin vuqarındadır.Sene bol-bol yaradıcılıq uğurları, yeni nailiyyetler arzulayıram.Tanrımız seninle olsun.Hemişe var ol!

Elnur Ağayev Səlom İradə xanım. Dodo qəzeti 3 minə sini təbrik kardəm. İnşallah umrış doroz bıbo, Tolışi mətbuat tarıxədə dışdə xoşə sədo vırə bıqəto….

Sukurzade Ildirim Hər bir sayını səbirsizliklə gözlədiyim “DODO” qəzetini 3 yaşı tamam olması münasibətilə təbrik edirəm. Eyni zamanda milli mətbuat günü münasibətilə mətbuat işçilərini, jurnalistləri, o cümlədən İradə xanım başda olmaqla “DODO” qəzetinin yaradıcı kollektivini təbrik edir, onlara uzun ömür, can sağlığı və şərəfli fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.

Mehman Aliyew “DODO”QƏZETİNİN 3 İLLİYİ,MİLLİ MƏTBUATIMIZIN 145 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ BAŞDA İRADƏ XANIM OLMAQLA BÜTÜN JURNALİST HƏMKARLARIMI PEŞƏ BAYRAMLARI MÜNASİBƏTİLƏ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİRƏM.

Дадаш Гулиев TƏBRİK EDİRƏM !

Adile Ibrahimova Tebrikler Bayraminiz mubarek Sesiniz yukseklerden gelsin Xeyir duali olun

Mehdibəy Səfərov

Hurmətinə İradə dodo Məlikova!
Şıməni – Tolışi fədakar ruşnəfamə kinə de Respublika mətbuatə ruji, həmən de “Dodo” qəzeti 3 sornə fəaliyyəti monasibəti təbrik kardəm!
Tolışi zıvoni, ədəbiytati rostbemonədə Şımə xidməti mislış ni! Bənə Şımə milli ğıryətinə fərzəndış bə xalqi ço hiç vaxt onibəkışiye!
Xıdo Şıməni hifz bıkə! Hərəbaxt bıbən, de Rövşən boli, deştə Məhəmmədə balə!

Ходаширин Джабиев Bə Mehdibəy boyli təbriki azən şərik bedəm! “Dodo” qəzeti dirçəliş, tərəqqi arzu kardedəm! İradə xanımi bol-purə umur arzu kardəm!

Umar Ali Təbrik kardedəm

Sayad Cafarov Йола табрикон

Ильхам Расулов Аманан Додо табрик кардедамон, хыдо ба Додо дыроза быдо.

Muxtar Mahmudeli Dodo qəzeti təbrik kardəmon, drozə ji orzu kardəmon. Bə kəllektifi sağlaməti.

Nicat Ibadov Təbrik kardəm💯!

Nurane Abdullayeva Təşəkkür edirəm var olun hər zaman

Cəfər Məmmədov Təbrik edirəm, qaqa.

Azər H-mov Təbriklər.

Xəyal Abdullayev Çox sağ olun Elcan bəy. Sizin də bayramınız mübarək.

Mais Təmkin Təbrik edirəm!

Camal Lələzoə Təbrik,Dodo,təbrik Dodonun “Dodo”su !

Astara Siyəku Folklor Evi Bugün sizin bayramınızdır.Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram Dodo

 

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO