Sıxanon Camal Ağayev

Masalli, Gızıləvo

Musiğisi iyən ifo:

İradə Dodo Məlikova

Aranjimon: Mehdi Qudrətli

 Tolışə Marş

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıboy!

Həmmə ixtilafon bekarde dılo,

Votone”con”, done bə yurdi sədo,

Dodon maça karde, vankarde Xıdo,

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıboy!

Sinon sipər karde bə omə qullon,

Vindone hiç bə han nomə qulqulon,

Bənə korpon karde quc bandon, halon,

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıboy!

Nuşon doy bə yadon çe yurdi zərbə,

Subuton kay kiyon canqədə fər bıə,

Kom millət canqədən ujən bəşər bıə,

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıboy!

Göstərdiz yadlara Yurdun zərbəsin!

Sübutdur xilaskar Şanlı Ordumuz!

Bizimdir AZƏRBAYCANIM yurdumuz!

Vətən şəhidləri Sizə eş olsun!

Qətone bə muzon, nıkardone səhv,

Çand kərə tojnone, yadon karde dəf,

vəhşi deşmeni şənon karde məhv,

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıboy!

İradon mehkəmbe bəsə mərmisə,

None həmmə orzuon bəsə hərbisə,

Bılınd be bə ərşon çe Vətəni sə!

Vətəni şəhidon, bəşmə eşğ bıbo!

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO