Peyğəmbər hicri qəmərin tarixində 570-ci ildə Qureyş qəbiləsində anadan olub. Peyğəmbər dünyaya gələn il Məkkəyə Əbu Ləhəb filləri ilə hücum etdi, ancaq bu baş tutmadı. Qurana istinadən deyim ki, fil surəsində Allah Əbu Ləhəbin ordusunu Cəhənnəm quşları Əbabil adlı quşlarla cəhənnəmin siccil daşları ilə atəşə tutur.

Allah müqəddəs quranın fil surəsində ordunun başçısı Əbu Ləhəbə qarğış edir, o qarğışda belə deyir Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və elədə olur.

Hələ yeniyetmə olanda Peyğəmbər insanların rəğbətin qazanır,  onların içində ən inamlı insan, əmanətdar insan kimi dəyərləndirib və onu həmin ləqəbi ilə tanıyırlar. Peyğəmbər hələ dünyaya göz açmamış atası Abdullah kişi də dünyasını dəyişir.

Peyğəmbər 3-yaşında olanda sevimli Anası Əminə xanım da əbədiyyətə birdəfəlik göz yumur.

Peyğəmbəri babası Əbdül Mütəllib himayə edir və bir müddətdən sonra yəni  az bir zamanda o oda dünyasın dəyişir. Beləliklə, Peyğəmbərin əmisi Əbu Talibin himayəsinə keçir.

İlk dəfə Peyğəmbər əmisi Əbu Taliblə ticarət sirlərinə yiyələnir  Suriya və Hələb istiqamətində ticarətlə məşqul olurlar.

Bəzi tarixi mənbələr Yazır ki, Peyğəmbər 20-yaşında olarkən ticarətdə Xədicə adlı bir qadla işləməyə başladı. O dövrün ən zəngin var dövlətli insanlarından biri olan Xədicə Peyğəmbərin çox düzgün insan olmağın bilib bütün karvanlarını Peyğənbənbərə həvalə edərək etibar edir.

Bir müddət keçdikdən sonra Xədicə xanım Peyğəmbərin onunla ailə qurmağı təklif edir və Peyğəmbər qəbul edib islam dinin ilk qəbul etmişlərdən biri kimi tarixi mənbələrdə qeyd olunur.

Məkkədə çox az insan Peyğənbəmbərə iman gətirib İslamı qəbul etmişdir.

Məkkə yəhudi və bütpərəstlərin ən zəngin ticari mərkəzi sayılırdı.

Məkənin içi belə bütlərlə yonulmuş daşlarla bəzənmişdir.

O bütlərin adları uzza ağ büt bə sairləri idi.

Tarixi mənbələr yazır ki, sırf Peyğəmbərə Peyğəmbərlik 40-yaşında verilib

Təqribən 610-cu il Hira dağında Peyğəmbərə vəhy gəlir.

Ancaq Peyğəmbər Məkkədə qala bilmir.

Allah lənət etsin Əbusufyan Peyğəmbəri öldürməy istəyir, ancaq  bacara bilmir.

Peyğəmbər gecə ikən Əbubəkrlə birgə gedib mağarada gizlənirlər.

Onları izləyən, arxasıyca düşən cəsuslar azılar. Belə ki, bu mağaranın girəcəyində quş yumurta qoyub hörümçək tor salmışdı odur ki cəsuslar Peyğəmbərin mağarada olacağına inanmırlar və geri dönürlər. Peyğəmbərin yatdığı yerdə isə əmisi oğlu Əli yatır Peyğəmbəri öldürməy istəyənlər görürlər ki, Peyğəmbərin yerində bir yeni yetmə uşaq yatıb. Məkkədə qalan iman gətirənlər isə Əbüsufyan tərəfindən zülmə məruz qalırlar.

Peyğəmbər əmisi Həmzədən xəbər yollayır ki, Şam şəhəri istiqamət götürsünlər.

Şam şəhərində xristiyanlar yəni İsa diniinn ardıcıllarına pənah aparsınlar.

Elə də olur müsəlmanlar sülhdə qalır və Əbu Süfyanın yolladığı cəsuslara Şam əhalisinin sayılmış din xadimi məsihilərin başçısı Peyğəmbərin Peyğəmbərliyinə inanır Əbu Sufyanın cəsusların rədd edir, həmin vaxt müsəlmanları öldürmək fikrində olurlar. Təsdiq olunmuş mənbədə qeyd olunur: Hicrətin 622-ci ilində Muhəmməd Peyğənbər Məkkədən Yəsribə gəlir.

Yəni bu mənbə bunu subut edir ki, Yəsrib yəni Mədinəyə köçməsi “Hicrət” adlanır.  Müsəlman təqvimi həmin tarixdən başlayır.

Bəzi mənbələr yazır: Peyğəmbər Mədinədə 8-il qalıb bəziləri, 10-11-il yazır.

Hicri qəməri tarixlə təqribən 630-633 illərə təsədüf edir.

Peybəmbər təqribən Məkkə şəhərini bu zamanlar fəth edir.

Məkkə silahsız, qansız və davasız fəth olunur.

 

İsgəndər  Hüseynov

Astara, Şıxali Qurabnov, 3

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO