1. Vardeydə hakimiyyəti

Vahiməş bəvonı, A

Vardeydə hakimiyyəti

Tarsış bəvonı,

Sıxanədə duz nıbıə

Çı insonon bıbıriye səş.

Sıxanədə duz nıbıə

Çı insonon bırljiye səş.

  1. Rıteydə çəvon kuponı,

Mənzilonı mənzil kardə.

Konco navko jiyedəbe –

Iştə sıxaniku qardəkəson.

Duyəvıjon əkışrin,

Həğiğətən, rostiyon.

Iştə sıxaniku qardəkəson –

Qardinə roon tojniyedə –

Mol-mələ,

Bolinə çimənqoku bədiyəro –

Çı ərəbə rizədə,

Dimonku emə

Çəşə arson dılədə.

  1. Bəpəre hədərə tiyon

Lon dəbavarde de surəti.

Ğoym bıbuən kəmonon

Yarajə karde əzınin,

Çumçıko əvon əzınin,

Ğəbul əkəni Mitra.

In vaxt vey ğeyzin beydə

Çı Mitra diyənon –

Çiki çimənqo qeşey.

Tijətikinə nizon,

De doə dumon bəpəre.

Çı duyəvıjon dastiku

Hədər bəpəre,

Yarajə əzınin karde,

Çumçıko əvon əzınin,

Ğəbul əkəni Mitra.

In vaxt vey ğeyzin beydə

Çı Mitra diyənon –

Çiki çimənqo qeşey.

  1. Çəvon çaxon

Çı insonon səy

Yarajə karde əzınin:

Kəynə əvon zıneəbınin,

Ğəbul əkəni Mitra.

In vaxt vey ğeyzin beydə

Çı Mitra diyənon –

Çiki ki çimənqo qeşey.

Çəvon təvonı

Bə ji kardə bıə de ovandi.

Yarajə kardə əzınin –

Kiysə.

Kəynə əvon əzınin,

Ğəbul əkəni Mitra.

In vaxt vey ğeyzin beydə

Çı Mitra diyənon –

Çiki çimənqo qeşey.

  1. Mitra əvoni bətorsıne,

Raşna bə dəhşət dəbəno.

Sraoşa-Aşini dust

Bətojne, əvoni rədd bəka,

Həm noğo doə yazaton

Ləşqəri tərk bəka.

Kəynə əvon əzınin,

Ğəbul əkəni Mitra.

In vaxt vey ğeyzin beydə

Çı Mitra diyənon –

Çiki çimənqo qeşey.

  1. Zikkə jəydən əvon: «Ha Mitra,

Çiki çimənqo qeşey.

Aspon bə Mitra əməni cəlb bəka

İyən ım kəşizuninon

Əməni de çəxo bəbıre.»

 

 

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboycon ibemoni uzv

Tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO