• Əv çı dınyo odəm ni.
 • Əv çı dıyo bıne.
 • Əv çı koy dılədə qılə.
 • Əv çı Nusi kavuyə qoye.
 • Əv çımı i bucəy.
 • Əv de zəhri harde bəbe.
 • Əv hışkə bukəye.
 • Əv ıştə sıbıji bə suy təmiz kardə.
 • Əv kanə ğəjeye.
 • Əv kanə ğələntəre.
 • Əv ki be vote.
 • Əv kiye çı qəzənəku pevaştəni, qəzənə çəy tonış perıştəni?
 • Əv kon kişmişe, çəy dumo puş nıbu.
 • Əv moy bə şum kardə jene.
 • Əv muy marzisə bırneydə.
 • Əv nəvedə ıştə muədə.
 • Əv ovi bə do petırneydə.
 • Əv paşmə kuyeydə.
 • Əv sapo bə, mı piyodə.
 • Əv siyo çuke.
 • Əvesnı əvesnı zırək bəka.
 • Əvesnı əvesnıətiş nıkarde, əvesnı zande, əvesnıətiş karde.
 • Əvesnı olət de əvesnı oləti ivırədə qılə, hivəjeni olət de hivəjeni oləti ivırədə qıləni.
 • Əvəsor-ğəməsor.
 • Əvəsori kəkuhandə ruje.
 • Əvəsori verə ni ki, moğnə bınə haruj.
 • Əvəsori voş dı riyə bəqəte.
 • Əvəsori voş rə obəmande.
 • Əvom cındo beədə məloku şeydə, məlo cındo beədə bəke bışu?
 • Əvrə jığo vırəy ki, sıpə ıştə soybi zındəni.
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO