Zinə nıbe, pəynə be,

Peşı məvot kəynə be,

Xalə kinə dəynə be,

Bı vəyədə vindıme.

 

Di mandəbe vanqisə,

“Vağzali”sə, “canqi”sə,

Curbəcurə ranqisə,

Bı vəyədə vindıme.

 

Siyo çəşon otəşin,

Bənə astovən, həşin,

Bə cıvonon dıl dəşin,

Bı vəyədə vindıme,

 

Çiki tanədə şol be,

Çiki mehibbət “kol” be..

Ki “hərzə” be, ki “lol” be,

Bı vəyədə vindıme.

 

Şovoy karde tolışon,

Mandə nıbe holışon,

Pəredəbe dılışon,

Bı vəyədə vindıme.

 

ŞəkərAslan

Lankon, Boladi

18.04.1993

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO