Sıxan doy ki, bomeş tı bə vindemon,

İjən əmə iyəndı bəvindemon.

Çəşbəro mandəm, dıli sutdə hicron

Boçi noməyş, yar, oxo konco mandiş?

 

Bəştı votəyon kardıme az bovə,

Eşği roədə yaronım vey xəvə.

Arsi dılədə kardedəbim lovə,

Boçi noməyş, yar, oxo konco mandiş?

 

Dastdə vılonən bomıro bəmedən,

Çəy sı ləçəqon zard bedən- emedən.

Bovəm hestbe şo bəbem: yom omedə;

Boçi noməyş, yar, oxo konco mandiş?

 

Sığədıliş,  ni xəbə insofiku,

Ğasdbu şo bedəşbu mıni suteku?

Çiçon kəşəme eşği ro qəteku,

Boçi noməyş, yar, oxo konco mandiş?

 

Dilbəri dasto kəşıme ve cəfo,

Dılım şo nıbe nıvindıme səfo.

İjən nıkarde bə Aqşini vəfo.

Boçi noməyş, yar, oxo konco mandiş?

 

Akşin Dadaşzadə

Masalli, Ninalov

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO