Bəmı fırsət bıdə bırəsım bətı,

Şodəm ıştə çəşi – dimi həsrəti.

Bəştı eşğ i kərən mıbtolo bıbum,

Tınən rozi bıbu deştə ğısməti.

 

Bəmı fırsət bıdə, bə yod eğandım,

Ə reçinə rujon, ə xəşə rujon.

İ kərən deyəndı,boy, bıjiyəmon

Umıri çı yodo benışə rujon..

 

Bəmı fırsət bıdə, botı dıl biyəm,

Botı həzo şeir nıvışte bızni,

Sıvo tı mıni ki deştə həsrəti

Eşği otəşədə əbışte əzni?!

 

Bəmı fırsət bıdə, tıni çəş bıkəm…

Tıni dəro bıkəm bəştə xəyolon …

Bəmı fırsət bıdə, bəştı sə çəvom ,

Mıni coyli oqət deştə xəyolon…

Bəhram Şəms

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO