Kosibi hardış əbıni, dardış bəbe,

Tovsonədə kəy dılədə sardış bəbe.

Dim əsırni, ranqış hejo zardış bəbe.

Dınyo dardon jıqo bızın bəyo mandə,

— Kəxobi zoə, nənə tınış boçi zandə?

 

Maştə-maştə ruj obedə, Həşi beşdə,

Ə kambəxtən qədə-qədə səpo əşdə.

İ şələ dard, i şələ ğəm əçəy çəşdə.

Bənə mujnə ji zəmini hejo kandə,

— Kəxobi zoə, nənə tınış boçi zandə?

 

Zəmin əçəy, nati puli co kəs hardə.

Bə əğili pul doydəni, sərboz bardə!

Bardə əyo şıkəst kardə, şəhid kardə;

Əçəy həxi harde-harde bəyo handə!

— Kəxobi zoə, nənə tınış boçi zandə?

 

Diyo çəmə! Kulmə, kırı vindənimon,

Çəşipuri ğazən sutey zındənimon.

Con doydəmon halonsə , oqındənimon

Tarə olətış hışk bedə əçəy tandə;

— Kəxobi zoə, nənə tınış boçi zandə?

 

Çi laylaye jəşe botı ıştı dodo?

Kə-bə ğəbe, jimon qiləy yolə çodo.

Çoknə bəbe çəmə oxo, şinə Xıdo?

Bımard-bırəx, ebətoveş jıqo çandə?

— Kəxobi zoə, nənə tınış boçi zandə?

 

 Masalli, Miyonku

SADIX KƏRBƏLAYİ

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO