Şəhidəti nom mard ni.

Çəvon həxədə nvıştə bıə kitobonən adi ni. Ə kitobnku vətəni bu omeydə.

Bə kitobi vərəqon diyə kardedə şəhidonku-çəvon dəvardə kam, əmma şərəfinə jimoni roonku vey çiyon umuteydəmon. Iştə xıdvand bıə de molyəton dınyo mande-mande nımonə bəben! Xıdo bəçəmə həmmə şəhidon rəhmət bıko. Nuri dıltonədə bıhıton!

Masalli rəyonədə Masallı rəyon İcro Hakimiyyəti, Masallı rəyon Heydər Əliyev Mərkəzədə dəvoniyə bıə təğdimot mərosimədə bimon. Zəhmətş bıə bə har kəsi-

Çəmə ğəhrəmon şəhidon valideynon, pentono de çəvon xıyzoni uzvon, de Masalli rəyoni İçro sər bə Şahin miəllimi, çəmə millət vəkilon Anar İsqəndər iyən bə Məşhur Məmmədovi minnətdorimon.

İyən

IN KITOBI MIƏLLIF AZ NIM-

ÇƏMƏ ĞƏHRƏMONƏ ŞƏHIDONON IŞTƏNIN!

Əvon deştə şucəti, cəsurəti ın kitobi miəllifonin votə bə Nurəddin Muğanlı,

Bə Nurəddin miəllimiyən təşəkkur kardeydəmon!

 

Arzu Bağırova

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO