Şimali Azərboyconi Qilon şəhrədə 1078 (H. 471)-nə sorədə moəo bıə. Çəy ləğəb, Əbu Məhəmməde. Muhyiddin, Qovs-ul-əzəm, Qutbu Rəbbani, Sultan-ul-ovliyə, Qutbu əzəm təki ləğəbon hestışe. Çəy pıə Əbu Saleh ibn Musa Cənqiduste. Həzrəti Həsəni zoə çı Həsəni Musənna zoə Abdullahi pevatəyədəy. Çəy moə nom Fatimə, ləğəbiş Umm-ul-xeyr bıə səyidəye. Bı səbəb Əbdulğədir Qiloni, həm səyid, həmən şərife. Çı Həzrəti Huseyni fərzəndi səyid, bə həzrəti Həsəni fərzəndon isə şərif votə beydə. Əbdulğədir Qiloni 1166 (H.561)-nə sorədə Bağdadadə mardə. Çəy Turbəsi Bağdadadəy. Fiqh iyən hədis elmonədə muctəhidbe. Çı Ğədiriyyə təriqəti soxtəkəse.

Qiloni sipiyə ru voteye. Yolə ru nom “Sefitrude”. In “Sefitrud” Qiloni bə  dı poə kardə. Çı ruy i ton Qilon, ə qılə ton Qiləke. İronədə Somesarəy nomədə şəhr heste. Bı şəhrədə  Əbdulğadir Qiloni moə ğəv,  pıə ğəv isə ən barzə bandonədəy. Ğəidmiku detobə esə həzrəti Əbdulğadir Qiloni pıə iyən moə ğəvon bə ziyorət şeydən  tolışon.

Həzrəti Əbdulğadir Qiloni muridon jiyeydən bı şəhronədə: Pakıston, Hindiston, Əqanston.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO