“Lankon dınyo matbəxi paytəxt be”.

Azərboycon Milli Kulinariyə Mərkəzi (AMKM) prezindent Tahir Əmiraslanov xəbə doəşe.

Boçəy sıxanon, 4 sor Dınyo matbəx poytəxt Azərboyconədə, Lankonədə fəoliyyət nişo bədo:

“Məlumat həni UNESKO saytədəye, zəhmətış dəvardə har kəsi, Heydər Əliyev Fondu, Azərboyconi İminə Vitse prezident, Milli Məclisi Mədəniyyət Komitə, Mədəniyyət Naziri, Lankon İcro Hakimiyyəti, ın koədə zəhmətış bıə həmmə kulinariyə dıliko təbrik kardeydəmon. İjən bardımone! UNESKO iyən BMT nomə mırociət Azərboycon milli kulinariyə Assosiyasiyaku kardəşone. Dırozə sorunbe ki, tam-taminə brendon soxtəbimn iyən ın ro şeydəmon”.

Tahir Əmiraslanov əlovə kardışeki, Lankonədə dəvardə bıə tədbironən bə bı ko xidmət kardeydəbe:

“Bə UNESKO iyən BMT dıminə məktub mırociət vığande bəmə mıxalif, əncəx naxələf nıbə bə Azərboycon Pılobozon (Aşpazon) Qildiyə imza jəmone, ım cıvonun təşkilotiyən bə beynəlxəlğ proseson  umjən kardımone. Təbrikon.”

 

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO