Tolışi yolə ruşnəfam, tarixəvon-tədğiğəkə, Azərboyconi istedodinə şair, dramaturq Xanlar Həmidi qıləy ğəşənqə, tolışə zıvonədə bıə şer bəşmə edaşteydəm. Piyedəme, şairi nıvıştə ın xosə şer de həmməkəsi tərəfo handə bıbo.

 

Sape beşim, barzə bande,

Saru eşim, dıyo hande,

Babəkiku bamə mande,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Mir Mustafa xan çəy zoəy,

Mir Həsən xan conij doəy,

Bı dınyodə nomış noəy,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Əv Lankone, Ostoroye,

Əv bə Masalli şə roye,

Əv Likədə barzə doye,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Ruşinəye çəmə çəşi,

Tı i ləzi bındın, məşi,

Bə bılbıli bıdə quşi,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Boy tı bıstən bandi həvo,

Əçəy limo dardi dəvo,

Həşi beşu, yo voş bıvo,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Çıvrəy kinon həşi, oşım,

Az pidəmni çıvro bışom,

Nuni bəhə, ovi peşom,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Ğurbəti bəy ğəmış varde,

Əv çune şe, bıvrəy qarde,

Çı Xanləri dılış barde,

Çı ğəşənqe Tolşə məhol.

Xanlar Həmid

Lik, Çayrud

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO