Zərfəton bo məseye, ha hoştə.

Pand bo həddi rəseye, ha hoştə.

Im bətı ki omutə, ha hoştə,

Doy nıvə xol həsıye?, ha hoştə.

*****

Çənə nığıl zənd bəbeş, ha hoştə,

Ve şin bıbuş, ğənd bəbeş, ha hoştə.

Hələ şedəş ve peyo, ha hoştə,

Tınən ruji bənd bəbeş, ha hoştə.

*****

Iştəsə sape məbi, ha hoştə,

Nozən i təpe, məbi, ha hoştə.

Həsı ve qəp bəvote, ha hoştə,

Bəy ənə pape məbi, ha hoştə.

*****

Forsi ve peşə məkə, ha hoştə,

Dıvəy ve bəşə məkə, ha hoştə.

Veye həvur bo yari, ha hoştə,

Çəməku həşə məkə, ha hoştə.

*****

Hiç burs məqət bımisə, ha hoştə,

Çəmı veye çəmisə, ha hoştə.

Busə bə niyon bə ha, ha hoştə,

Rizış mandə dimisə, ha hoştə.

*****

Dıl rəmə çəp səğandi, ha hoştə,

Bəy dəğdəğə dəğandi, ha hoştə.

Tanbe bəbe de nozi, ha hoştə,

Bo pencə reğ əğandi, ha hoştə.

*****

Dasto əqard şonəye, ha hoştə,

Randə zılf i tonəye, ha hoştə.

Pəvuş bo yari vinde, ha hoştə,

Honi qıləy vonəye, ha hoştə.

*****

 

 

Həmro bəbem bahari, ha hoştə,

Seyron bəkam Rudbari, ha hoştə.

Ğıbon bəşem mı bə zoə, ha hoştə,

Əyvo əkəni yari, ha hoştə.

*****

Anqışte çəş ləxdəbe, ha hoştə,

Nəznəm komco rəftə be, ha hoştə.

Yariku xəbə oməy, ha hoştə,

Dılım tikəy toxtə be, ha hoştə.

*****

Nə soyəm az, nə tındim, ha hoştə,

Həməysə şəx, bılındim, ha hoştə.

Bıyəm pəvandi ıme, ha hoştə,

Qırdə sıvvət, xolin dim, ha hoştə.

 

Baladdin Veşo

Lik, Andurma

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO