21 Fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana dili günü qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş səfirinin təşəbbüsü ilə fevralın 21-ni Beynəlxalq Ana dili günü elan edib. Hadisənin tarixi isə bir qədər də əvvələ gedir. 21, 22 fevral 1952-ci ildə Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid olub. Banqladeş nümayəndələri fevralın 21-ni məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi Ana dili günü adlandırılması haqqında müraciət ediblər. YUNESKO-nun Baş Konfransında 21 fevral Beynəlxalq Ana dili günü elan olunub və üzv ölkələrə bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə, universitetlərdə Ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar keçirilsin.
Dorod xosə duston. Im ruj – 21 fevral beynəlxəlğə moə zvoni ruje! Bəştə moə, moə zvoni ğırb noə həmmə fərə insonon təbrik kardəm! Beynəlxalq ana dili günümüz mübarək! Moə zıvone ruşt əvə!
Xoşvone inə zıvon,
Zay şone inə zıvon.
Ki ocuşe, pərdə, çəy
Kəşone inə zıvon.
Bud omə huşə zıvon,
Ğəm jəy bə həşə,zıvon.
Detıy çımı səbarzi,
Çımı tolışə zıvon!
Qəpon omən bə restə,
Dıvo-sənon dərostə.
Moə zıvone ruşt əvə,
Mudrik çoke dərəsdə.
Qəv okəm az, xəy bıbu,
Dılım tikəy təy bıbu!
Çəmə zıvon ovc bıkə,
Hay zıvonən çəy bıbu!
Imi dəşən çok bə sə,
Peşı məbən lok bə sə…
Moə zıvoni omutən,
Əğlon məkən xokbəsə!..
Ğıyzi çənə han bıkəm?
Otəşo şəy tan bıkəm!
Inə zıvoni nızın,
Detı çı sıxan bıkəm?!
Ruy səvoni zındəniş,
Moə zıvoni zındəniş.
Çiçe lay-la, xəy ovard,
Tı əvoni zındəniş!..
Rast bij ənə,ha befər,
Bə sa tanə, ha befər.
Peməhand coy zıvono,
Deştə inə, ha befər!..
Xəy qəvo ni, nıznışbu,
Çiç rəvo ni, nıznışbu;
De mo çı qəp bəjəneş,
Çəy zıvoni nıznışbu?!.
Kam dıl tovınə bıbu,
Rıkon evonə bıbu.
Inə zıvoni ovc kay
Həməy dəvinə bıbu!
Dıli vanqe ım zıvon,
Xəy har ranqe ım zıvon.
Sıxanış ve rəvoşin,
Xoş ahənqe ım zıvon!
Çəy to ni, nığo bıdə,
Co ro ni, nığo bıdə!
Bobon dəvlət ohaştə,
Zıvoni nığo bıdə!
Baladdin Veşo
Lik, Andurmə
“ÇIMI ZIVON”
Çı zıvonon həmməysən tı
Sində yoliş,çımı zıvon.
Tı çəvonsə ve şin be-be,
Bəvon teliş çımı zıvon.
Oməkəson kəvon karde,
Tı çiç kəşə əvon karde,
Çəşə arsı səvon karde,
Namə dılış, çımı zıvon.
Bə co kəsonnoməş tı xoş,
Çəmə dıli kardeydəş poş,
Çı behişti vılən bıboş,
Be bılbıliş , çımı zıvon.
Az tarixi nığıl zıneydəm,
Ə zıvonon noğol zıneydəm,
Noğol çiçe , ğızıl zıneydəm!
Çəvon hıliş çımı zıvon.
Zulfuqari sədo beşe,
Bəştı qoroş əv ğıbon şe,
Bətınışon anə doğ jə,
Əve loliş, çımı zıvon.
Voteşone ə vaxt sə be,
Tınən sıxan bəkeş bəpe
Mandiş ijən zili səpe
Sutuş, qılış, çımı zıvon.
Çan kərə bəştı ləkməku?
Qıləy mandə çı xırtəku
Bekən tıni şodən bə ru
Nıbu tolış, çımı zıvon.
Vaxti bome nizə bəbeş,
Çı tarixi rizə bəbeş
Qıtiş hələ, Zizə bəbeş
Bəznen vıliş, çımı zıvon!
VƏLİŞAH ƏLİYEV
Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO