De qələ pəsı bəbe, ha hoştə,

Ruy kəno kəsı bəbe, ha hoştə.

Saxtədıl məbi anə, ha hoştə,

Tısən bəd həsı bəbe, ha hoştə.

*****

Nə ofot ekışt bomı, ha hoştə,

Nə bəxti pekışt bomı, ha hoştə.

Mıni bətı ədənin, ha hoştə,

Iştəni məkışt bomı, ha hoştə.

*****

Bandi edim çəkerəy, ha hoştə,

Kujkaq rəməy, zəj pərəy, ha hoştə.

Hiç kinə bəqəm nəkəy, ha hoştə,

Bıyəm dılı çoko səy?, ha hoştə.

*****

Con məsəy, conən bıvot, ha hoştə,

Şin məsəy, şinən bıvot, ha hoştə.

Bəştə qəvi ov məqət, ha hoştə,

Mı vote, tınən bıvot!, ha hoştə.

*****

Ro qarde bə Qırdəni, ha hoştə,

Pulım dıjdəy, hırdə ni, ha hoştə.

Çoj mutə səva ə zoə, ha hoştə,

Votedəni, sırdəni?, ha hoştə.

*****

Ruj ənıvışt Leleye, ha hoştə,

Dastoş ğələm tıleye, ha hoştə.

Ço kədə səm dəpuşyə, ha hoştə,

(çımı fiki oməqət, ha hoştə )

Yar mıni bə hileye, ha hoştə.

*****

Vılon oka, bən reçin, ha hoştə,

Zardən reçin, sıən reçin, ha hoştə.

Kinon həməy ğəşənqin,  ha hoştə.

Çəmə hoştəy ən reçin, ha hoştə.

*****

Ovçi rost be bə qıyə, ha hoştə,

Zəjon sığdə kay xıyə, ha hoştə.

Çamem bəştı sə, mıni, ha hoştə,

Bıhoştiy boştə bıyə, ha hoştə.

*****

Ha ko beşe riyəsə, ha hoştə,

Pılo bedə kiyəsə, ha hoştə.

Həsıku çəş jəyədə, ha hoştə,

Hıncım bəkaş iyəsə, ha hoştə.

*****

Şəhron bə nav di bedə, ha hoştə,

Diyon kəno hi bedə, ha hoştə.

Dıl bə dıli dətaspəy, ha hoştə,

Orzuşonən i bedə, ha hoştə.

 

Baladdin Veşo

Lik, Andurma

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO