 Abru nıbe, dimi ha bışışt.
 Ağdəqule, Bağdəqule, boştə xıvandi ğəbule.
 Ağıl beağıliku bəbe.
 Ağıl de yoli-ruki ni.
 Ağıl ənə beağliku.
 Ağıl sığədə beydəni, sədə beydə.
 Ağılədə kam, zuyədə vey bıəkəsiku bıtars.
 Ağıli bə nav dəğand, ıştən eqın dumo əy.
 Ağıli bətı zu vardə, çiçe?
 Ağılı bıəbəy, tınən moynə əbiş.
 Ağılı ni, bəqiş.
 Ağılmand mosti dılədən mu bəvinde.
 Ağılmandə əğıli ğındəğədə bəbe zıne.
 Ağılmandə odəm bəştə Xıdo dəbəvite.
 Ağılmandə odəm ıştə nıştə vırəy bəzıne.
 Ağılmandə vəyu çəş bə həsı bəbe.
 Ağılmandi da kəş harde, axməxi iqləşən nıznəy harde.
 Ağılmandi i noy, dı peqətşe, səfe ha noşe, hiç çiy penıqətışe.  Ağılmandi umur vıjarde, səfe pepuşye-pepuşye dəvarde.
 Ağliku hamsiyəkosə əbıni.
 Ailə sırri bə kəno benibəkan.
 Aləf qa ji roy bəbe, qa pe roy.
 Aləjen, Ğənbəri jen, Çı lek-bə lek, Muxtari jen.
 Aləsən-quləsən karde, haşte.
 Ali nahardışe aş, bıdə bəhə pıxə Rəməzon.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO