ARLANMAQ f. boştə ar zıney, həyo zıney, man zıney.

ARLI s. arin, həyomand, təğvayn. ARLI-ABIRLI s. arin-abrumand. ARLI-NAMUSLU s. arin-nomusin. ARMATUR i. armatur.

ARMUD i. hulə, ambu, zardəhulə, horavenz, mələz, şəğolə hulə; lətənz, barzəbəş, şomnəambu, ənoəambu, həpısəambu; savzəambu; armud ağacı hulə do, ambuyə do, armud bağı

hulə boğ, ambuyə boğ; armud ballıcası zool. ambuyə şəhdbu.

ARMUDABƏNZƏR s. huləoxşər, ambuoxşər.

ARMUDAĞIZ s. huləqəv, ambuyəqəv (ğab).

ARMUDBOĞAZ s.  huləqiy,  ambuyəqiy,  peçırtiyəqiy  (lodə odəmi həxədə).

ARMUDGÜLÜ i. bot. ambuyəvıl.

ARMUDLU s. huləyn, ambuyn (boğ, vişə).

ARMUDLUQ i. huləco, ambuyəco, huləboğ, ambuyə boğ.

ARMUDU  s.  huləçəm,  ambuyəçəm,  ambuləvun, ambu ambu

armudu stəkan ambuyə iskan.

ARMUDVARİ s. huləçəm, ambuyəçəm, ambuləvun.

AR-NAMUS i. ar-nomus.

ARNAUD i. qəp. alban; arnaudlar albanon.

ARNAUDCA z. qəp. albani.

AROY  i.  dial.  şıştov, şırtov  (olət  şışte  bəpeştə

mandə ov).

ARPA i. cəv, yəv.

ARPABUĞDA i. cəv-qandım. ARPACIQ i. mizonə (tifanqi luləsə). ARPAKİMİLƏR i. bot. cəvğəzinon. ARPAL AMA i. cəvhard.

ARPAL AMAQ f. bə molon cəv doy. ARPAL ANMAQ f. cəv doə bey (bə molon). ARPALI s. cəvin, yəvin.

ARPALIQ i. cəvəhi, yəvəhi.

ARPASAMAN i. cəv-sımə. ARPASUYU i. kanə. qəp. cəvov, pivə. ARSAL A i. dial. ron (pəsi, neqo i.c.ç.). ARSIZ s. bear.

ARSIZ-ABIRSIZ s. bear-beabru. ARSIZ-ARSIZ z. bear-beari. ARSIZCA s. bear, qırd bear. ARSIZCASINA z. bear-beari.

ARSIZLAMAQ f. bear kardey.

ARSIZLANMAQ f. bear kardə bey, bear bey.

ARSIZLAŞMAQ f. bear bey.

ARSIZLIQ i. bearəəti.

ARSIZ-NAMUSSUZ s. bear-benomus.

ARSLAN i. kanə. diyəkə: aslan.

ARŞIN i. qəz (0,71 m); öz arşını ilə ölçmək deştə qəzi pamyey.

ARŞIN-ARŞIN z. qəzqəz.

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO