1. Omə de barsmani vezi,

Ğızılo, çokıncinə

Pekırniyedə deştə quşovon.

Həmən ğəşənqə qiyoku –

Ehaştəşe ıştə məəon.

İncə bıə Ərdvi,

Dəkırniyə ıştə ğəyşi.

Çəy sinə bəşto,

Dəkır dəkıriyo votə.

  1. Noşe ıştə toc

Rəvoşinə Ərdvi Surə.

Saastovəynə, ğızıliku

Bə ərəbə oxşedə əv.

Həmmə çəy həşt hissə,

De bəzək jəbıə lenti,

Qıləən de ğəşənqə həlğə.

  1. De qundizi dəqətəbıə

Tankardəşe Ərdvi Surə.

Çokərə bala zandə –

Se sa qunduzi pusto.

Xəzi sıraf bıə zəmon –

Hozo kardəbıə jıqo ki,

Diyəbıkə jıqo vində bıbo,

Əv edobıə de ğızıli,

Əv edobıə de nığə».

  1. Esə lutfən, ha ğudrətin,

Xəymandə Ərdvi Surə.

Jıqo ovand bıdə bəmı –

Ha piyəynə, detı

Sahib bıbom bolə hardemoni,

Həmən zandə aspon.

Sahib bıbom nəğmon –

Handə təkəron,

De vazilə jə ğırmancon.

Sahib bıbom bə anboon.

Əyo bo bolə jimoniro

Har itiyot qırdə bıbo.

  1. Esə lde lutfi, ha ğudrətin,

Xəymandə Ərdvi Surə.

De cəsur bıdə bəmı.

Qıləy de dı lınqi –

De cəsorəti canq bıkə,

Ə, hərbi ərəbə

De məharəti, de ağli

İdorə karde bızıno.

Ə qılə de ço lınqi,

Bıdə deşmeni ləşğqəri

Bınə bə dı tərəfə –

Həm çəp, həm rostə tərəf,

Həm rost, həm çəpəsol tərəf.

 

Xanlar Həmid

şair, dramaturq, azərboycon

ənıvışton ibemoni uzv

Tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO