Əlolə Dıreğədə,

Vıl dənıştdə şeğədə.

Bılbıli sədə niəşe

Vılə savdı boğədə.

***

Əlolə bəd nəzədə,

Mıv bənəve məzədə.

Bəmınən ğısmət bəbe-

Yo perosnə xavzədə.

***

Əlolə bılbıl handə,

Vıl ıştəni oşandə.

Vılə çanqə çəy səpe,

Yo soğətış vığandə.

***

Əlolə lo qətedə,

Çımı coni sutedə.

Nozə yo rıkış kardə-

Çımıku co hıtedə.

***

Əlolə ruj dəvardə,

Dılım bə xun oqardə.

Hiç zındənim ki boçi

Yo çıməku rık kardə?

***

Əlolə dardi mədə,

Bə azizmardi mədə.

Sə obır merdi roədə,

Sırr bə nomerdi mədə.

***

Əlolə biə dəbiədə,

Kijə bə dom dəbedə.

İ çəşım sıst bedəbu,

İ çəş kəybədə bedə.

***

Əlolə nıştiş sədə,

Nimon bı həvəsədə.

“Dınyo çımı” bıvoti-

Omeym telə-yasədə.

***

Əlolə mıni kıştdə,

Dıənış çımı sənıştdə.

Çəşonı xun vitedə,

Mijon bə dıl enıştdə.

***

Əlolə ğəm kəşedə,

Dıl-çiqə səm vəşedə.

Eşği boğım perosne,

Miyvəş co kəs çəşedə.

***

Əlolə qədə bedə,

Moy bə domi dəbedə.

Yom peşe bə dardi band,

Mınış eğande bə də.

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO