1. Əvoni de zəmini Onları yerlə yeksan

İ bəka Mitra –

Çiki ki çimənqo qeşe.

Əv kışteydə sakəsi

De penco zərbə.

Əv kışteydə həzokəsi

De sa zərbə.

Kışteydə da həzokəsi

De həzo zərbə.

Kışteydə behisob

Da həzo zərbə.

Kəynə əvon əzınin,

Ğəbul əknin Mitrə –

In vaxt ğəzəbin beydə

Çı Mitrə diyənon –

Çiki ki çimənqo qeşe.

Dıvo kardeydəm az,

Bo xoşbəxtəti…

X

  1. Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə…

Çiki ki məskən

Əhotə Kardə Zəmini.

Əv ın O bu maddi aləmədə

Əvoni bə hiç qılə pamuye.

Əv, işığin iyən viriskiyəyn,

Pevılo bıə bə hovıji,

Bə har tərəf.

  1. Həşt koməqəvon hestışe,

Həşt kəsən ən barz

Zirvonədə qətəşone ğəror.

Bə har tərəf diğğət kardə,

Rımuz kardə elkonı –

Kiyon həşə jəydən  ıştə sıxanon,

Əvoni bəzınen,

Əvoni co bəkan,

Kəynə əvon iminə

Iştə Əhdonı bmoleyn,

Rımoz bəkan ə kəson –

Kiy ki bəqarde ıştə sıxaniku,

Ə duyəvojin ki,

Dindoron bəkuyen.

46 . Ə dindoron ki,

Muşaiyət kardə Mitra –

Çikiy ki çimənqo qeşey.

Əv noğo doydə əvoni,

Navo iyən dumotono.

Əv noğo doydə əvoni,

Çı har kəno, har tərəfiku.

Əv, çı duy fovqədəy,

Har çiyı navo vində.

Bə koməq omeydə bəvon,

Zunin iyən har çiyı vində.

Çəy çəşon behisob,

Konqılə ki əvotni du.

Dıvo kardeydəm az –

Bo xoşbəxtəti…

XI

  1. Ehtiro çəş kardəmon,

Əmə bə Mitrə har zəmon…

Çəy xışminə aspon

De hovujinə nanqıron

Canq kardə elkon

Riyədonış i bıə,

Bə xun peşomə ləşqəri

Vəynə bəşute.

  1. Kəynə viteydə Mitrə? –

Canq kardə elkonı

Riyədonı i bıə

Bə xun peşomə ləşqəri

Zərbə jəyo.

Iştə sıxanədə rost nıbıə,

Xəyonətkorə kəson

Qəteydə lınqınku.

Çəşonı vi kardeydə,

Quşon dəjəneydə,

Zəmin əqətni lınqonı,

Cəvob doyo zuj ni.

Kon elkə, kon dışmen,

Iştə sıxano bəmolebo,

Jıqo kardə Mitrə –

Çikiy ki cimənqpo qeşe.

Dıvo kardeydəm az–

Bo xoşbəxtəti…

XII

  1. Ehtirom çəş kardəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə..

 

Xanlar Həmid

Şair, daramaturq, azərboycon

ənıvışton ibemoni uzv

Tırkə zıvono peqırdınişe

İradə Məlikova

 

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO