Əlolə tarmar bıkə,

Xıdo yadi xar bıkə!

Tarsedəm çəşə arsım

Kəşə vıli tar bıkə!

***

Əlolə Xıdo nokə,

Avəy,əbıni pokə.

Hiçki zu əvışkini-

Tıni çımıku cokə!

***

Əlolə çolə, çolə,

Ro bəbe qolə-qolə.

Nənə peşə do, balə

Bənəve xolə-xolə!

***

Əlolə do qıjələ,

Doysə nıştə kəjələ.

Kinə bə bəlo qınye,

Zoə  noməy bə əcələ.

***

Əlolə şəkə qılə,

Kinon sof rukə qılə!

Səy bıdə,sırri mədə,

Bə dusti çokə qılə!

***

Əlolə xan əlolə,

Sıxan bıvot bərmolə,

Nomerdi sərboğədə

Nə vıl bemə, nə lalə!

***

Əlolə İlhom omə,

Bınışt  bınıvışt nomə.

Kədə se  hovə  heste-

Bə qıləy  çəşım damə.

 

Əlolə dəvoşt  omə,

Yurdi ço okuşt omə,

Bə rujne  kardə koon

Bə şəv bınıvışt omə.

***

Əlolə sərfe boəmə,

Ruəsədə ov pandomə.

Kulmə-sol ləjən bəbe-

Bə çımı dıli damə!

***

Əlolə çəş pandomə,

Xəve çəşi qandımə.

Bə ico nəvə kinon

Qıləyni çəşım damə.

***

Əlolə kəşbəndi mə,

Bə lefi bıkəş dimə.

Yom i kərə bıvindo-

Syo bəbe həşi dimə!

 

 

Bayrami Allahverdi

Masalli, Mahmudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO