XIV

  1. Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə –

Konqılə  ki bə şohrəti loyiğ,

Reçin  iyən bə hurməti loyiğ.

Bıpiyo xəymand,

Varidot baxşə…

… Bəxşiş doə –

Konqılə ki çəy çəşon behisob,

Ğudrətin iyən navədə şə,

Konqılə ki əvotni du.

Dıvo kardəm az –

Bo xoşbəxtəti…

XV

  1. Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə…

Əv, bə səpo bıə, nıhıtə,

Əv, har çiyı vində, cəsur.

De diğğətinə dıvon

Ovon idorə kardə,

Rəson idorə kardə.

Əv, riz okardə

De məhorəti, ağıli.

Əv, duy fovqədə,

Əy ofəyə Ahura Mazda.

  1. Ə kəson ki ıştə sıxai əqətni,

Bəvon zu iyən ğıvvət ədəni.

Xoşbəxtəti ədəni bə duyəvıjon,

Mıkafot ədəni bəvon.

  1. Kəynə ğeyzin beydəş:

Çı kəşon zuy,

Çəy lınqon vindemoni,

Çəy kəşon nuri,

Şəy quşi  məseyı

Tı bəvonku səydəş…

13 Dıvo kardeydəm az –

Bo xoşbəxtəti…

XVI

Ehtirom nişo doydəmon,

Əmə har zəmon bə Mitrə…

Çəy ruhi bo Vera

Reçin, dırozə mıddəti

Yolə dəyəğe,

Bardeydə Vera xıyzoni

Həmmə haft karşvara.

  1. Surətinku surətin,

Çokon ən çoki,

Curətonku curətin,

Cəsuronku ən cəsuri..

Tərəğği iyən bolləti doə,

Həyvonon baxşə,

Zoon baxşə,

Həğiğəti sahib bıə

Çokə jimon doə.

  1. 66. İ vırədəy deyəvon

Reçin  Aşi iyən Sərvət.

Surətinə arabaədə

Deəy cəsurə əron,

Hvarni kavion,

Daimə hıkmran təki.

Həm Ğələbə yazatı

Həm pok fravaşion.

Ə kəs kiy ki deyəvoone,

Əv, de əməli salehone…

Dıvo kardeydm az –

Bo xoşbəxtəti…

Xanlar Həmid

Şair, dramaturq, azərboycon

ənıvışton ibemoni uzv

Tırkə zıvono peqordınişe

İradə Məlikova

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO