Sutneydəş tı, çımı sinə,

Sıxan nıdoy, bəmı zinə?

Anədə sevgi, mehibbət,

Bətı çiç bovotım, kinə!

Əhdi-peymon kardımone,

Ovşum şohid vardımone,

Xıdo ğəssəm hardımone.

Bətı çiç bovotım, kinə!

Çımı dıli, tovniyedəş,

Çımı inə, bovniyedəş,

Mıni boçi, novniyedəş?

Bətı çiç bovotım, kinə!

Daynə oməbe bəşmə kə,

Im çı oyin, çı mərəkə,

Votdən kosibe çəmə kə.

Bətı çiç bovotım, kinə!

Eh, məlum beydə həğiğət,

Jığoyebən ıştı sədoğət,

Bəs kıve həmon cəsorət?

Bətı çiç bovotım, kinə!

Iştı eşqe var, devlət,

Mehibbəte şon, şöhrət,

Bəmə lozim imon, ğıryrət.

Bətı çiç bovotım, kinə! a

Tıni dılo bekardıme,

Siyo oləti tankardıme,

Ğəvistonədə dəkandıme.

Bətı çiç bovotım, kinə!..

Aydın Rza

Masalli, Tuklə

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO