Əlolə soyə kinə,

Mandə bə xıyə kinə.

Tı çımı bo pəvəndi,

Az ıştı iyə, kinə.

***

Əlolə dəbastə bıə,

Ru navədə bastə bıə.

Oj bəbe i ruj, məbəm,

Fələki dəvastə bə!

***

Əlolə bılındə zoə,

Ğıron kəşəbındə zoə.

Ğıron detı bızıno,

Bəmı səş peğandə zoə.

***

Əlolə nalbənd, ha zoə

Şinə nəbot, ğənd ha zoə.

Boy bətı ğəssəm bəhəm,

Bıbi bəmı bənd, ha zoə.

***

Əlolə bandi japə,

Kinon sədə xol-çipə.

Zoon dumo edyəsdən

Bənə danqəzə sıpə.

***

Əlolə çı diy arə,

Ruyən bəbe duy arə.

Morəjə çok bəbe, çok

Əbıni çı du yarə!

***

Əloləm bo Çinarə

Ğıbon bə sinə arə.

Yo sırə məlhəm bəbe,

Bə çımı sinə yarə.

***

Əlolə bandə vırə,

Yo demı mandə vırə.

Sinəm nışonəy, bə yo

Tiykəmon ğandə vırə.

***

Əloləm bo Simarə,

Bebəfoy, nime arə.

Əy çımıku bıparsoş,

Edyəs bə sinəm arə.

***

Əlolə az avarə,

Bə dard dəşim beçarə.

Çımı dardi bə kinə

Xəbə bıdən jenarə.

***

Əlolə çəmə vırə,

Ovşumi pemə vırə,

Çəşə arsım otəş be,

Sutışe emə vırə.

 

Bayrami, Allahverdi

Masalli, Mamudavar

Azerbaijani AZ Turkish TR English EN Russian RU Georgian KA Persian FA German DE Italian IT French FR Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Korean KO